ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจมีผลต่อการเกิดมะเร็งโดยนำไปสู่ความเสียหายของดีเอ็นเอ กล่าวว่ามีสาเหตุหลายประการที่ทำให้สตรีต้องเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากเกินไปรวมทั้งพวกเขาอยู่ในสถานะก่อนเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากความอดทนของกลูโคสลดลง อีกสองปีโดยเฉลี่ยมากกว่าผู้ชาย ในอดีตเราทราบดีว่าผู้หญิงมักไม่ได้รับการบำบัดเมื่อมีอาการเบาหวานเป็นครั้งแรก

และมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นและไม่ใช้ยาแบบเดียวกันกับผู้ชายสิ่งเหล่านี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมผู้หญิงถึงได้รับการรักษา ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากขึ้น แต่ถ้าไม่มีการวิจัยมากขึ้นเราก็ไม่สามารถมั่นใจได้ ความแตกต่างที่เราพบไม่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการค้นหามากขึ้นเรามองเข้าไปในการวิจัยเฉพาะเรื่องเพศมากขึ้นเราพบว่าผู้หญิงไม่ได้รับการรักษาเท่านั้นพวกเขายังมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างมากสำหรับโรครวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองหัวใจ โรคและตอนนี้โรคเบาหวาน