ประชากรที่ใหญ่ที่สุดของแรดดำในโลก ซึ่งแตกต่างจากสวนสาธารณะในแอฟริกาหลายแห่งที่มีพืชพรรณหนาทึบ Etosha ซึ่งหมายถึง “สถานที่ของน้ำแห้ง” เป็นกระทะขนาดใหญ่ที่มีขนาด 5,000 sqqq. ในช่วงเดือนที่แห้งแล้งระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนหลุมที่รกร้างขาดแคลนดึงดูดฝูงสัตว์ขนาดใหญ่และคุณจะได้รับความมั่นใจในการชมเกม

คุณสามารถใช้เวลาหลายวันระหว่างค่ายสามค่ายของอุทยาน: Namutoni , HalaliและOkaukuejo ที่จุดน้ำที่ค่าย Okaukuejoมีชื่อเสียงในด้านการดูภาพ คุณสามารถเดินทางไปรอบ ๆ อุทยานได้ในถนนรอบทิศทาง 2 ล้อขณะที่ถนนที่มีกรวดใช้งานได้ง่ายและมีขีด จำกัด ความเร็ว 60 กม. ต่อชั่วโมงโดยเคร่งครัด