ก่อนที่สวนสัตว์ดุสิตจะเปิดให้ประชาชนในปีพ. ศ. 2481 เป็นสวนสัตว์เอกชนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ผู้ซึ่งสั่งให้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2438 และตั้งชื่อว่าเขาดินวนาเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยจนถึงปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็นสวนสัตว์ดุสิตในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2481 มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตัวและดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวน 2 ล้านคนต่อปีสร้างรายได้ 130 ล้านบาท

การย้ายถิ่นฐานของสัตว์จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหน้า Facebook กล่าว สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิตในวันสุดท้ายคุณจะได้รับการต้อนรับมากกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า Facebookหรือโทรติดต่อ ในช่วงเวลาทำการ ในวันอังคารเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายสวนสัตว์